Valkoog
Tocht: 202(5)
Bezocht op: 15 oktober 2013
Provincie: Noord-Holland

Vanaf de Westfriese Zeedijk is de kerktoren van Valkoog goed te zien. Een water duidt op een vroegere dijkdoorbraak. Aan de andere kan liggen de polders, die later op het land veroverd zijn en in de verte loopt de Nieuwe Dijk. In het dorp staan oude en nieuwe huizen gebroederlijk naast elkaar. De kerk van Valkoog staat op een oude terp en stamt uit de 16e eeuw. In 1839 is de kerk herbouwd en in 1865 kwam er een stenen toren, die op de oude fundamenten werd gezet. De geschiedenis staat te lezen op een bordje. Op een klein pleintje kunnen stoere mannen en vrouwen aan ringen hangen en uitkijken op de lindeboom, die in 2002 in de plaats kwam van een door een storm gevelde kastanje. Die leverde voor de bewoners het nodige hout op voor de koude wintermaanden.