Budel-Dorpsplein
Tocht: 179(1)
Bezocht op: 10 januari 2013
Provincie: Noord-Brabant

Tussen twee plassen loopt een ongebruikte spoorbaan. In de verte staat een fabriek, die rookpluimen over het landschap legt. Het is de zinkfabriek NedZink, die hier vanaf 1893 zink is gaan produceren. De oprichter was de Waalse ondernemer Emile Dor, die ook het ontwerp tekende voor het dorp en in 1895 begon de bouw van de huizen voor 40 arbeiders. Alles werd gebouw in de z.g Waalse stijl met veel rode bakstenen en het dorp werd voorzien van elektriciteit en veel groen. De naam Dorpsplein is misleidend, want eigenlijk moet het Dorplein zijn, naar de ontwerper en fabrieksdirecteur. De huizen staan er nog, ook het grote gebouw waar de eerste Franse arbeider ondergebracht werden. Drie vrouwen kennen de geschiedenis van het gebouw. Later woonden er gastarbeiders uit andere landen en één van de vrouwen is met Spanjaard getrouwd, nu 44 jaar geleden. Nu is het gebouw leeg en zoekt men naar een passende bestemming. Overal staan bordjes in het dorp om te wandelaars van passende informatie te voorzien b.v. over gemetselde duikers, die het water af voeren. Vandaag de dag komt de erts voor de zinkfabriek uit een mijn in Australië en produceert men geen schadelijk afval.