Nekkeveld
Tocht: 44 (2)
Bezocht op: 16 juli 2007
Provincie: Gelderland

Er loopt een fietspad over de oude Zuiderzeedijk. Halverwege ligt het eenzame gemaal Hertog Reinnout. Het is een monument. Omdat het stoomgemaal nog werkt. De schoorsteen is ver verre zichtbaar. Het gemaal deed van 1883-1983 dienst en heeft zijn nut meer dan bewezen, omdat de gewone molens de polder nauwelijks droog konden houden. Het is het enige stoomgemaal met houten buitenschepraderen en wel 22 per rad. De kolen werd door boten aangevoerd tot aan de dijk en vervolgens over de dijk gedragen en in een smalspoorwagen geladen. Er staat nog zon wagen bij het informatiecentrum. In de wijde vlakke polder broeden veel verschillende weidevogels en de grutto doet het er best en in het water van het Nijkerker Nauw rusten de aalscholvers uit van het vissen.
Nekkeveld is een kleine heuvel in de riviermonding van de Eem. Er staan 5 huizen bij elkaar. Een kudde schapen heeft een uitweg gevonden en graast lekker de berm leeg. Een meisje met een oranje shirt brengt ze weer naar hun weitje. Ze is er komen wonen, omdat haar man er geboren en getogen was en niet meer weg wil. Ik kan het me indenken. De buren kennen elkaar en je kunt een beroep op ze doen. Soms gaat er iemand weg, soms komt er iemand terug. Verder gaan de dagen in vrede voorbij. Achter het huis is een klein meertje afkomstig van een oude dijkdoorbraak. In 1916 was het bijna mis, toen het water tot aan de kruin van de dijk stond bij een orkaan het noordwesten. Het water werd opgestuwd door de afwateringsvaarten en daar braken enkele dijken. Alleen de laagste gebieden stroomden onder, maar het was een argument om de Afsluitdijk te bouwen.